Koronavirus situasjonen - oppdatering

Fredag la regjeringen fram en ny krisepakke på inntil 100 miliarder kroner til norsk næringsliv. Her er noen av punktene som ble lagt fram.

I forhold til permitteringsreglene har lønnspliktdagene nå blitt redusert fra 15 til 2 dager.

De vil også etablere to låne-og garantiordninger på til sammen 100 milliarder kroner. Dette betyr at det skal bli lettere å få lån mv fra banken.

Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Hva skjer hos Orkla Økonomi mht koronaviruset?

På grunn av alt som skjer nå mht koronavirus-saken så ønsker også Orkla Økonomi å vise aktsomhet mht å redusere spredning.

Kontorene våre vil dog enn så lenge ikke stenges da vi fortløpende vil vurdere og følge opp råd fra myndighetene, men vil bli minimalt bemannet. Eventuell stenging vil vurderes over helgen. Det vil bli annonsert gjennom hjemmesiden samt plakat på dørene dersom vi velger å stenge kontorene helt.

Flere av våre ansatte vil således benytte seg av hjemmekontorløsning.

Koronavirus pandemien

Informasjon til kunder mht permittering, sykepenger etc i forbindelse med koronavirus pandemien

Koronaviruset spres nå både i Norge og internasjonalt, og mange norske arbeidstakere vil i tiden fremover risikere å bli eksponert for viruset privat eller i jobbsammenheng. Det reiser en del spørsmål for arbeidsgivere, som må forholde seg til arbeidstakere med påvist eller mistanke om smitte.På grunn av dette har vi nå satt opp en oversikt over spørsmål som kan dukke opp.

IA-avtalen 2019 - 2022

Nå skal alle virksomheter være en del av IA-avtalen.
 
Den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022 gjelder for hele arbeidslivet. Det betyr at alle virksomheter i Norge nå er en del av avtalen og at det ikke lenger er nødvendig med en lokal avtale for å få tilgang til de virkemidlene IA-avtalen tilbyr.
 
De nasjonale målsettingene i avtalen er som før, at sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Den nye IA-avtalen tilbyr imidlertid en rekke virkemidler som ikke tidligere har vært en del av avtalen.

Sider