Fravær grunnet koronaviruset

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager.

Endringen medfører at arbeidsgiver nå må få oversikt over om fraværet har sammenheng med koronaviruset eller ikke for å kunne avgjøre om det skal være 3 eller 16 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Permitteringer og dagpenger - Vedtak

Følgende endringer er sanksjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.
 
•Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

Omsorgspenger 2020 - Vedtak

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn men også nå som skoler og barnehager er stengt.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Arbeidsgiveravgift og mva

Finanskomiteen holdt pressekonferanse på Stortinget kl 0915 i dag, der det ble orientert om enighet for følgende krisetiltak:
• utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt (ingen konkrete datoer)
• lav sats for merverdiavgift på 12% reduseres til 8% med tilbakevirkende kraft til 01.01.2020

Vi må anta at dette kommer i tillegg til det regjeringen la fram på fredag med utsettelse av formuesskatt og midlertidig tilbakeføring av underskudd mot tidligere år.

Permitterte får full lønn i 20 dager.

Partiene er enige om en krisepakke for å begrense de økonomiske virkningene av koronaviruset og permitterte får full lønn i 20 dager.

Like før klokken 09 i dag ble partiene på Stortinget enige om en krisepakke om økonomien.

De permitterte får full lønn i 20 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Informasjon

Hei!
 
Pågående pandemi påvirker hverdagen til oss alle og av den grunn henstiller vi til mest mulig kontakt med oss via telefon og e-post.
 
Alle våre ansatte jobber enten på et av våre kontorer eller via hjemmekontor, og er tilgjengelig i normal åpningstid.
 

Koronavirus situasjonen - oppdatering

Fredag la regjeringen fram en ny krisepakke på inntil 100 miliarder kroner til norsk næringsliv. Her er noen av punktene som ble lagt fram.

I forhold til permitteringsreglene har lønnspliktdagene nå blitt redusert fra 15 til 2 dager.

De vil også etablere to låne-og garantiordninger på til sammen 100 milliarder kroner. Dette betyr at det skal bli lettere å få lån mv fra banken.

Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Hva skjer hos Orkla Økonomi mht koronaviruset?

På grunn av alt som skjer nå mht koronavirus-saken så ønsker også Orkla Økonomi å vise aktsomhet mht å redusere spredning.

Kontorene våre vil dog enn så lenge ikke stenges da vi fortløpende vil vurdere og følge opp råd fra myndighetene, men vil bli minimalt bemannet. Eventuell stenging vil vurderes over helgen. Det vil bli annonsert gjennom hjemmesiden samt plakat på dørene dersom vi velger å stenge kontorene helt.

Flere av våre ansatte vil således benytte seg av hjemmekontorløsning.

Sider