Misforstått permitteringsregel

 
Mange misforstår og tror at alle kan bruke 2 dagers varslingsfrist for permittering i forbindelse med koronasituasjonen. Det er feil.
 
Svært mange virksomheter planlegger og gjennomfører i disse dager permittering av ansatte. Regjeringen har kommet med tiltak som skal lette byrden for arbeidsgivere og arbeidstakere i denne situasjonen.
 
Varslingsfristen ved permittering er imidlertid ikke endret.

Fravær grunnet koronaviruset

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager.

Endringen medfører at arbeidsgiver nå må få oversikt over om fraværet har sammenheng med koronaviruset eller ikke for å kunne avgjøre om det skal være 3 eller 16 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Permitteringer og dagpenger - Vedtak

Følgende endringer er sanksjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.
 
•Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

Omsorgspenger 2020 - Vedtak

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn men også nå som skoler og barnehager er stengt.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronaviruset.

Arbeidsgiveravgift og mva

Finanskomiteen holdt pressekonferanse på Stortinget kl 0915 i dag, der det ble orientert om enighet for følgende krisetiltak:
• utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt (ingen konkrete datoer)
• lav sats for merverdiavgift på 12% reduseres til 8% med tilbakevirkende kraft til 01.01.2020

Vi må anta at dette kommer i tillegg til det regjeringen la fram på fredag med utsettelse av formuesskatt og midlertidig tilbakeføring av underskudd mot tidligere år.

Permitterte får full lønn i 20 dager.

Partiene er enige om en krisepakke for å begrense de økonomiske virkningene av koronaviruset og permitterte får full lønn i 20 dager.

Like før klokken 09 i dag ble partiene på Stortinget enige om en krisepakke om økonomien.

De permitterte får full lønn i 20 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Informasjon

Hei!
 
Pågående pandemi påvirker hverdagen til oss alle og av den grunn henstiller vi til mest mulig kontakt med oss via telefon og e-post.
 
Alle våre ansatte jobber enten på et av våre kontorer eller via hjemmekontor, og er tilgjengelig i normal åpningstid.
 

Sider