Terminoppgjør skatt og arbeidsgiveravgift

Ved hver 2 termin produserer vi betalingsoppgaver for henholdsvis forskuddstrekk, utleggstrekk skatt samt arbeidsgiveravgift.

Vi ordner alt for deg mht betalingen og kan f.eks betale via fil til banken eller manuelt til banken etter dine ønsker. ​

Du kan også få tilsendt disse oppgavene slik at du kan utføre betalingen selv.