Sykepenger og omsorgspenger

Det er foretatt to endringer i forskriften som gir Kongen i statsråd mulighet til å gjøre endringer i folketrygdens regelverk under koronasituasjonen.

Tap av rett til sykepenger under selvpåført karantene

Det fremgår av forskriften at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og som derfor får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan tape retten til sykepenger.

De nye retningslinjene trer i kraft for utreiser fra Norge fra og med 17. april.

Utvidet rett til omsorgspenger ved legeerklæring
Når skoler og barnehager igjen åpner og foreldre da har et tilbud hvor barna kan være mens de er på arbeid, kan man normalt ikke lengre bruke omsorgspenger hvis man holder barna hjemme fra åpne skoler og barnehager.

Muligheten for å benytte ordningen er imidlertid utvidet ved at foreldre som har barn med særlige smittevernhensyn eller at det er familiemedlemmer som det må tas særlig hensyn til, kan få benytte omsorgspengeordningen selv om skoler og barnehager er åpne.

Det kreves legeerklæring som bekrefter slike særlige hensyn for at det skal kunne gis omsorgspenger. Dersom det foreligger slik legeerklæring kan det gis omsorgspenger frem til 30. juni 2020.