Refusjon av syke- og fødselspenger mv

Når en ansatt blir langtidssykemeldt over 16 dager vil den ansatte enten få utbetalt sykepenger direkte fra NAV eller fra arbeidsgiver i sykemeldingsperioden. Dette avhenger av hva slags avtale arbeidsgiver har med sine ansatte.

Det skal i slike tilfeller sendes inn inntektsoppgave for lønnsinntekt til NAV samt ev. trekkliste til NAV Forvaltning og dette kan vi være med på å kvalitetssikre.

Vi har god kompetanse og erfaring i disse arbeidsoppgavene og tar mer enn gjerne jobben!