Rådgiving og lederstøtte

Å styre en bedrift kan være en utfordring. Vi tilbyr derfor rådgivning og støtte til ledere på alle nivå slik at du får en ekstra støttespiller som kan se på din bedrift og ditt regnskap med et profesjonelt blikk. Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med følgende:

Budsjettering 

En rapport viser hva som har skjedd, mens et budsjett viser deg hva som skal skje. De bedriftene som har og bruker gode budsjetter er best rustet for fremtiden. Vi hjelper deg med å sette opp budsjetter etter ditt behov, og gir deg råd om hvordan du kan bruke budsjettet i planleggingen din. Vi hjelper deg gjerne med driftsbudsjetter, balansebudsjetter, likviditetsbudsjetter med mere. 

Likviditetsstyring

Likviditetsstyring handler om å styrke betalingsevnen din i det daglige, og det er viktig å både ha en plan og en resultatmåling av likviditeten og tiltakene som blir gjort for å utføre den. En ekstern regnskapsfører kan se nye løsninger og har erfaring fra mange bransjer og virksomheter som kan brukes til din fordel, mye kan gjøres med små, men presise grep. Ta gjerne kontakt om du er ny eller eksisterende kunde for en hyggelig likviditetsprat. 

Rådgivning

Vi hjelper gjerne med spørsmål i forbindelse med driften din. Med bred erfaring og innblikk i hundrevis av bedrifters hverdag kan vi hjelpe deg med alt fra håndtering av feriepenger for utenlandske arbeidere til ekspansjonsstrategi og skriving av offentlige søknader. 

Leders støttespiller

I tillegg til å gi råd kan vi også være med deg i møte med bank og forsikringsselskap, og vi kan hjelpe i deres kontakt med leverandører, kunder og kreditorer. Som leder må mange vanskelige beslutninger tas, og selv om du har en fast regnskapsfører hos oss å forholde seg til så har vi personell som har spesielt god kompetanse på de spørsmål som skulle måtte komme opp. 

Styrearbeid

Vi har ansatte som har lang fartstid innen styremøter og generalforsamlinger som kan være med på dine møter for å sørge for at alt det formelle er i orden, at alle frister overholdes og at alle papirer er som de skal. Vi kan skrive referater og svare på økonomiske spørsmål som kommer opp, samt gi råd angående alt fra skatt til personalspørsmål.