Personalstøtte

​Ansettelsesavtaler: Dersom dere har behov for hjelp  til å lage ansattavtaler kan vi bistå. Vi har standardmaler som kan tilpasses ethvert behov.

​Rapporter: Vi kan også ta ut en rekke rapporter i vårt lønnssystem slik at du kan få oversikt over dine ansatte. Eksempler på dette er personalrapporter som viser årslønn, mnd lønn, deltidsprosent, når ansatte begynte eller sluttet. Det kan være adresselister, e-post lister, arbeidsforhold i a-meldingen, antall årsverk pr ansatt og mye mer.

Permittering: ​Når ansatte skal permitteres er det en rekke formkrav som skal tilfredsstilles. Vi kan hjelpe dere med denne prosessen og utarbeide alle brev og skriv som skal ut til de ansatte samt det offentlige.