Permittering - Forslag

I statsråd 5. juni har Regjeringen lagt frem forslag til en ny lov som åpner for at arbeidsgiver kan få tilskudd dersom de tar egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb.

Etter lovforslaget kan arbeidsgivere søke om støtte for juli og august 2020.

Det foreslås at tilskuddet skal beregnes ut fra hvor mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake i jobb, og det kan maksimalt gis tilskudd på kr 15.000,- pr person.

Følgende vilkår må være oppfylt for at det kan søkes om støtte:
•Arbeidstaker må ha vært helt eller delvis permittert 28. mai
•Arbeidstaker må tas tilbake i samme stillingsprosent som før permitteringen
•Arbeidstaker må være i jobb i hele perioden som det søkes støtte for og kan ikke permitteres på nytt før tidligst 1. oktober 2020
•Arbeidstaker kan ikke sies opp før 1. oktober
•Virksomheten må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent
•Virksomheten må utøve en lovlig aktivitet og ikke være under konkursbehandling
 
Formålet med denne tilskuddsordningen er å redusere antall permitterte som følge av virusutbruddet
 
Her kan dere lese mer om lovforslaget: