Pensjonsoppfølging

Vi opplever ofte at det er både feil og mangler mht de ansattes registrerte opplysninger i de ulike pensjonsforsikringsselskapene og dette kan fort bli dyrt for bedriften.

Det er viktig at alle opplysninger om de ansatte er a jour til enhver tid slik at både den ansatte og bedriften kan være sikker på at både opptjening av pensjon og regninger er korrekt til enhver tid.

Her kan vi hjelpe deg!

Vi har god erfaring med dette og kan være med på å sikre at ting blir gjort!