Omsorgspenger - Forslag

Forslag om at antall dager med omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020
 
Regjeringen har foreslått at antall dager med omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020.
 
Dette medfører at foreldre får en helt ny kvote for andre halvår 2020 som tilsvarer den vanlige årskvoten.
 
Foreldre med 1-2 barn vil da ha 10 dager hver i andre halvår, de som er 3 barn eller flere har 15 dager hver og de som er alene om omsorgen får dobbelt av dette altså 20 dager ved 1-2 barn og 30 dager der de har 3 barn eller flere.
 
Foreldre som har kronisk syke barn vil igjen ha rett til 10 dager ekstra for hvert barn som er kronisk sykt og funksjonshemmet når dette er bekreftet fra NAV.
 
Arbeidsgiverperioden settes samtidig tilbake til 10 dager for andre halvår 2020 likevel slik at de 3 dagene de fleste arbeidsgivere allerede har dekket i 2020 går til fradrag.
 
Har arbeidsgiver dekket flere enn 3 dager før den første endringen 13. mars vil dette gå til fradrag i de 10 dagene som skal dekkes i 2020 før man får refusjon fra NAV fra dag 11.