A-melding

Fra 1. januar 2015 ble a-meldingen innført og denne erstattet da en rekke oppgaver.

Vi produserer fortløpende denne oppgaven etter hver lønnskjøring og sikrer dermed at dette blir gjort til enhver tid.

A-meldingen skal sendes inn uavhengig om det er lønnsutbetaling eller ikke. Så lenge det er arbeidstakere i bedriften skal denne sendes inn.

Oppgaver som er erstattet av a-meldingen er:

  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
  • Lønns – og trekkoppgaven
  • Lønnsstatistikk til SSB
  • Melding til aa-registreret
  • Følgeskriv til årsoppgaven