Lønnsansvarlig

Dersom dere skulle ha behov for å ha en person som kan ivareta rollen som lønnsansvarlig i bedriften så kan vi hjelpe.

Vedkommende vil være bedriftens kontaktperson vedrørende alle spørsmål innen fagområdet lønn.

Dette kan være områder som omhandler:

 • Generelle spørsmål rundt lønn
 • Reiseregninger
 • Sykelønn og fravær
 • Arbeidsmiljøloven / ferieloven / skatteloven
 • Offentlige trekk / trekk fra andre instanser
 • Statistikker
 • Refusjon av sykepenger/fødselspenger
 • Annen rapportering
 • Skatt og arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Skattekort
 • Lønn til utlendinger
 • Naturalytelser
 • Og mye mer..