Lønningsservice

Vi og vårt lønnssystem tar oss av alle typer lønn som for eksempel fast lønn, timelønn, bonus, provisjon, honorarer mv.

Vi bruker Huldt & Lillevik lønn som foretrukket lønnssystem for SMB-markedet.

Fagområdet lønn er meget omfattende og regelverkene er i stadig endring. Vi har kvalifiserte fagfolk på lønn som passer på at ting blir som de skal.

Etter at lønna er kjørt produserer vi lønnsavregninger til de ansatte som kan sendes ut både i form av e-post, digipost eller via ordinær postgang.

Vi produserer også ei bankliste som kan utbetales på flere måter.

  • ​​Pengene overføres til bank via fil direkte fra lønnssystemet
  • Vi sender manuell bankliste til kunden som selv overfører pengene
  • Vi kan sende bankfil direkte til kunden via e-post som så selv sender inn fil til banken
  • Vi kan sende banklisten direkte til bank via e-post der banken registrerer inn lønnen manuelt
  • Vi kan remittere lønn direkte fra lønnssystem til bank via NETS ( BBS )