Fraværsoppfølging

Vi tar oss av registrering av alle typer fravær og produserer rapporter og statistikker etter ditt behov.

Vårt lønnssystem Huldt & Lillevik lønn har flere typer statistikker og vi nevner de viktigste:

  • Intern NAV fraværstatistikk
  • SSB egenmeldt fraværsstatistikk
  • Detaljerte fraværsrapporter

Å følge opp ansatte som har blitt langtidssykemeldte er en krevende og arbeidsom prosess og det er mange frister,  skjemaer og møter som skal ivaretas.

Vi kan hjelpe deg med å følge opp den ansatte fra sykeperiodens start til sykeperiodens slutt der vi hjelper til med å sette opp oppfølgingsplan for den sykmeldte samt ordne med innkallinger til dialogmøter etc.

Arbeidsgivers ansvar er å følge opp arbeidstakerne aktivt gjennom sykefraværet ved tett og god dialog og da er det viktig at alt er på plass til rett tid.