Digital sykmelding

I tiden framover vil stadig flere sykmeldte motta sykmeldingen sin på nav.no og kunne sende den digitalt til arbeidsgiveren sin.

Hvis den sykmeldte velger å gjøre dette, vil arbeidsgiveren få sykmeldingen tilsendt til sin innboks i Altinn.

Samtidig kan arbeidsgiver sende NAV informasjon om hvem som er nærmeste leder med personalansvar  for den sykmeldte. Da får lederen tilgang til en egen side på nav.no med oversikt over sykmeldingene og informasjon om oppfølgingen. Nav får på sin side mulighet til å kontakte lederen på en mer effektiv måte enn i dag.

Foreløpig gjelder dette rundt halvparten av de sykmeldte. Det avhenger av hvilket datasystem legekontorene bruker. Inntil digitaliseringen har kommet videre kan alle sykmeldte fortsatt velge å levere del C på papir til arbeidsgiver og arbeidsgiver kan på sin side be alle ansatte om å levere på papir som før.

Del D av sykmeldingen - søknaden om sykepenger - må uansett leveres på papir inntil videre.

Bedriftene vil få ekstra stor nytte av løsningen hvis de alt nå går inn i Altinn og tildeler tilganger til ledere og ev regnskapskontoret, slik at de rette personene kan få varsler og finne sykmeldingene. Da vil de være godt forberedt når den digitaliserte søknaden om sykepenger snart erstatter del D av sykmeldingen ( dagens krav om sykepenger ).