Digital sykmelding

I tiden framover vil stadig flere sykmeldte motta sykmeldingen sin på nav.no og kunne sende den digitalt til arbeidsgiveren sin.

Hvis den sykmeldte velger å gjøre dette, vil arbeidsgiveren få sykmeldingen tilsendt til sin innboks i Altinn.

Samtidig kan arbeidsgiver sende NAV informasjon om hvem som er nærmeste leder med personalansvar  for den sykmeldte. Da får lederen tilgang til en egen side på nav.no med oversikt over sykmeldingene og informasjon om oppfølgingen. Nav får på sin side mulighet til å kontakte lederen på en mer effektiv måte enn i dag.