Nyansettelser

Vi har økt oppdragsmengde og har i den sammenheng ansatt to nye medarbeidere som begynner i 2018.

Den første er Tove Almlid Andersen fra Orkanger som er ansatt som autorisert regnskapsfører med virkning fra 1. januar 2018.

Den andre er Tone Mittet fra Børsa og som også er ansatt som autorisert regnskapsfører med virkning fra 1. mars 2018.

Vi ønsker begge to hjertlig velkommen og vi anser ansettelsen av disse to som en styrking av bedriften vår. 

Ny digital tjeneste - Søke skattekort utenlandske arbeidstakere

Det har nå blitt mulighet for å søke om skattekort for utenlandske arbeidstakere på Skatteetaten.no

Den elektroniske søknaden skal fylles ut og leveres av arbeidsgiveren.

Tjenesten krever innlogging med elektronisk ID og vedkommende som fyller ut og sender inn, må ha rettigheter på vegne av virksomheten som søker om skattekort for den utenlandske borgeren. I Altinn heter rollen "begrenset signeringsrett".

Fordelene ved dette er:

Bestille time på skattekontoret

Mandag 2. oktober ble det mulig å bestille time på alle skattekontor i Norge.

Alle har nå mulighet til å forhåndsavtale sitt besøk på skattekontoret slik at de unngår kø og lang ventetid.

I utgangspunktet er det få henvendelser som krever fysisk oppmøte da de fleste spørsmål kan besvares elektronisk eller pr telefon.

En gruppe som har oppmøteplikt er utenlandske arbeidstakere som søker om skattekort for første gang, samt personer som melder innvandring. Alle disse må innom ID-kontroll før D-nummer og skattekort tildeles.