Stilling ledig som lønnsmedarbeider

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter erfaren lønnsmedarbeider i 100 % stilling.
 
Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Ansvar for egen kundeportefølje
• Lønnskjøringer fra A–Å i Huldt & Lillevik lønn
• Årsoppgjør lønn
• Avstemming og rapportering
• Forefallende arbeid innen lønn og økonomi
• Rapportering til myndighetene
• Oppfølging av sykefravær- og refusjoner inkl. rapportering
• Reiseregninger – manuelle samt bruk av reiseregningsprogram